ALPHA GYM

Alpha Gym nalazi se u ulici Polgar Andraša 14, paralelno sa Bulevarom Evrope, u Novom Sadu, neposredno iza Sheraton hotela. Postojimo od 2015 godine.

Prostor je potpuno nov, savršeno klimatizovan, osvetljen i ozvučen. Dok vežbate, uživate u dnevnom svetlu, sa pogledom na dinamiku ulice.

Alpha Gym prostire se na 400 metara kvadratnih, u okviru kojih se nalaze: teretana, prijemni pult sa protein barom i muška/ženska svlačionica sa tuševima i ormarima za odlaganje stvari.

KUĆNI RED

Članovi mogu koristiti usluge fitnes kluba Alpha Gym poštujući sledeća prava i obaveze:

1. Član kluba može biti svako psihofizički zdravo lice starije od 18 godina (lice mladje od 18 godina može vežbati pod nadzorom dežurnog instruktora, a uz suglasnost roditelja).

2. Pre početka vežbanja obavezno konsultujte lekara, jer u klubu vežbate na sopstvenu odgovornost.

3. Pre ulaska u teretanu, član kluba je dužan da priloži člansku karticu koju je dobio na osnovu uplaćene članarine. Član kluba dobija ključ od ormarića, a nakon završenog treninga ključ vraća i preuzima člansku kartu.

4. Ukoliko član kluba izgubi člansku kartu ili ključ od ormarića, dužan je da plati za izradu nove.

5. Za eventualno izgubljene i nestale stvari fitnes klub Alpha Gym ne snosi odgovornost.

6. Obavezno je korišćenje sportske opreme u toku treninga (čiste patike za trening, peškir, sportska odeća) radi lične higijene i higijene drugih članova.

7. Nakon korišćenja tegova, klupe i rekvizita obavezno ih je vratiti na za to predviđeno mesto.